انتشار اسنادی درباره کاراواجو

پرونده کاراواجو در پلیس

· ۴مه 1598: به دلیل حمل بدون مجوز شمشیر در میدان نوانا در ساعت 3-2 صبح دستگیر می شود.

·١٩نوامبر 1600: به دلیل کتک زدن مردی با چماق و پاره کردن لباس او با شمشیر محاکمه می شود.

· 2 اکتبر 1601:مردی کاراواجو را متهم می کند که او و دوستانش به او توهین و با شمشیر به او حمله کرده اند.

·    24آوریل 1604: کاراواجو پس از اینکه پیشخدمتی در رستوران مسافرخانه ای غذای او را سرو می کند، به او حمله می کند، پیشخدمت از او شکایت می کند.

١٩اکتبر 1604: به دلیل پرتاب کردن سنگ به ماموران پلیس بازداشت می شود.

· ٢٨مه 1605: به دلیل حمل بدون مجوز شمشیر و خنجر دستگیر می شود.

· ٢٩ژوئن 1605: یکی از منشیان واتیکان، کاراواجو را متهم کرد که از پشت با سلاحی به او حمله کرده است.

·٢٨مه 1606: کاراواجو در یک نزاع مردی را می کشد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
شورشگر

طغیانگری کاراواجو در آثار نقاشیش هم مشخص است. که البته بحث مفصل می طلبد