سوپر نچرال 2

فصل اول با حمله یک شیطان به مادر سم و دین آغاز می‌شود.
پدرشان در حین یک شکار، گم شده است. دین، کمک سم را می خواهد ولی سم به علت مسائل قبلی با پدرش، نسبت به رفتن با دین بی میل است. سرانجام سم برای کمک، موافقت می‌کند
و برادرها رهسپار می شوند. زمانی که به دنبال پدرشان می گشتند، جس، دوست دختر سم، طی حادثهٔ ماورا طبیعی مشابه حادثه ایی که به زندگی مادرشان پایان داد، کشته می
شود. سم به علت ناتوانی در محافظت از او، احساس گناه می‌کند و در نتیجه از دانشگاه خارج می‌شود تا چیزی که دوست دخترش را کشته است، شکار کند. در قسمت "ماری خونی" آشکار می‌شود که سم هفته‌ها قبل از آنکه این اتفاق بیفتد اخطارهایی را دریافت کرده بود. طی جستجو برای چیزی که جس و مادرشان را کشته است، سم و دین به دنبال پدرشان می گردند و از طریق جنگ با شیطان ماورا طبیعی به دیگران کمک می کنند.
آنها به همه جای کشور سفر می کنند و به تدریج مدارکی را می یابند. در نهایت پدرشان را می یابند که می گوید موجودی را که آنها به دنبال آن هستند یک شیطان چشم زرد است و نقشه ایی می کشند تا از یک هفت تیر مرموزی که قادر به کشتن هر چیزی است، استفاده کنند. بهرحال در انتهای فصل، پس از شکست در کشتن شیطان چشم زرد، هر سه در یک حادثه رانندگی که سبب آن یک شیطان دیگر بود، به شدت زخمی می شوند.

/ 0 نظر / 37 بازدید